Home > Equipment > Tube Mixers > Eppendorf Thermoblock for 1.5 mL Tubes

Eppendorf Thermoblock for 1.5 mL Tubes

Item #4067-0522

Thermoblock for 24 1.5 mL tubes, fits Eppendorf Thermomixer R and Eppendorf ThermoStat plus
$833.00